Archive

Za klijenta AI DESIGN osmisli smo cijeli koncept vizualnog identiteta, logotip sa svim pratećim elementima. Vodili smo se načelim njihovog poslovanja te uputama i željama klijenta. Kombinacijom bijele, plave i modre boje imal ismo za cilj prikazati jednostavan dizajn, a opet vizualno efektivan koji će...