Škola za klasični balet

Category
Izrada web stranica
About This Project

www.skolazaklasicnibalet.hr

Redizajn postojeće web stranice po principu odgovornog dizajna sa obiljem grafičkih elemenata uz princip korištenju triju skladnih boja. U ptpunosti tehnički funkcionalan stranica namijenjena iznošenju bitnih informacija o obrazovnim programima škole te informiranju samih učenika o sadržajima unutar školskih i izvanškolskih aktivnosti. Kontakt obrazac namijenjen lakšoj komunikaciji te Google interaktivna mapa sa jednostavniji način dobivanja uputa o adresi škole.